معرفی ستاد جشنواره

 

  در راستای سیاست های جذب توریست و رونق و توسعه گردشگری در جزیره کیش، ستاد برگزاری جشنواره ها از سال 1382 تشکیل و در طول سالیان گذشته و با مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش و سایر نهادها، فعالیتهای چشمگیر و نتایجی قابل قبول کسب گردیده است.

  در حال حاضر ستاد جشنواره ها متشکل از هفت عضو به عنوان هیأت امناء (4 عضو از بخش خصوصی و 3 عضو از سازمان) به شرح ذیل ثبت گردیده که اداره و سیاست گذاری های مربوطه  از طریق همکاری و هم اندیشی این اعضاء صورت می پذیرد، ضمناً معاونت گردشگری سازمان ریاست ستاد جشنواره ها را عهده دار می باشند.

1- معاون اداری مالی سازمان

2- معاون گردشگری سازمان

3- مدیر حقوقی سازمان

4- نماینده جامعه بازاریان و بازرگانان

5- نماینده جامعه هتل داران

6- نماینده انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان.

هیأت امناء بالاترین مرجع تصمیم گیری در موسسه بوده و جلسات آن حداقل یک بار در ماه تشکیل و در صورت لزوم جلسات فوق العاده نیز برگزار می گردد.

اعضاء هیأت امناء برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاء پس از انقضای مدت مزبور بلامانع می باشد.

وظایف هیأت امناء:

هیأت امناء برای انجام وظایف خود در چارچوب این اساسنامه و مصوبات هیأت امناء دارای اختیارات لازم می باشند.

وظایف هیأت امناء به شرخ ذیل می باشد:

1- بررسی صورت های مالی سالانه مؤسسه

2- جلب کمک های بخش غیر دولتی اعم از نقدی و غیر نقدی

3- بررسی پیشنهادهای مربوط به تغییر اساسنامه و تصویب نهایی آن توسط رییس مؤسسه

4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در رابطه با افتتاح حساب اعضاء یا اخذ وام  از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری به پیشنهاد رییس مؤسسه

5- انتخاب حسابرس داخلی

6- اتخاذ تصمیم در مورد همکاری لازم در تمامی امور با سایر مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی

7- مصوبات هیأت امناء نمی تواند خارج از ضوابط و مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و آیین نامه های آن باشد.

 

سایت مؤسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services