کارگروه تخصصی آرایشی بهداشتی

با هدف تشکیل کار گروه تخصصی آرایشی بهداشتی، جلسه ای در تاریخ 95/10/09رأس ساعت 12:00 در محل دفتر جامعه تشکیل و اعضای اصلی به شرح زیر انتخاب گردیدند:
1-حجت گشایشی  رئیس کارگروه
2-محمد خسروانی  نایب رئیس
3-حمیدرضا بنائی  عضو اصلی
4-رضا رشیدی  عضو اصلی
5-محمداحسان جراحی عضو اصلی
جلسه در ساعت 14:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services