تغییر ساعات کاری بازارهای کیس

پیرو جلسه مورخ 95/07/07 مدیران بازارهای تجاری در دفتر جامعه، ساعات كار بازارهای تجاری صبح ها از ساعت 9:30 الی 13:30 و بعد از ظهرها از ساعت 17:00 الی 22:30 تعیین گردید.

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services