فرمانده حفاظت فرودگاه کیش دار فانی را وداع گفت

بدین وسیله ضایعه دردناک در گذشت سرهنگ پاسدار پرویز مرسلی, فرمانده حفاظت فرودگاه کیش را تسلیت گفته, از پروردگار رحمان برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services