دستورالعمل صدور مجوز حراجی

هر غرفه دار در سال می تواند حداکثر دو بار در سال شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال و همچنین در مناسبت هایی مانند عید نوروز و جشنواره تابستانی) اجناس و کالاهای خود را مطابق ضوابط تعیین شده و پس از اخذ مجوز با عنوان حراج، فروش فوق‌العاده و یا تخفیف ویژه، عرضه نماید که با توجه به اخذ ضمانتهای لازم از متقاضیان جهت رعایت دستورالعمل، هرگونه تخلف نیز قابل پیگیری است. ضمن اینکه صدور و تمدید هرگونه مجوز برای متقاضیان، مستلزم ارائه معرفی نامه یا موافقت اولیه از بازار می باشد.

 

فرم درخواست انجام حراجی

اینجانب مدیر/ مدیرعامل شرکت بهره بردار غرفه شماره در بازار درخواست انجام حراجی برای کلیه کالاهای موجود در غرفه را به شرح لیست پیوست از تاریخ / / ۱۳لغایت / / ۱۳ به مدت ۲۰ روز دارم لازم به توضیح است که حداقل درصد تخفیف درلیست­های کالاهای پیوستی منظور شده است. ضمناً کپی مجوز اقتصادی به شماره سریال پرونده به پیوست تقدیم می شود.

شماره تماس: محل امضاء متقاضی

محل تائید دفتر بازار:

مراتب مورد تائید است. مهر و امضاء

 

مدارک پیوستی:

* کپی مجوز فعالیت اقتصادی

* فیش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جامعه بازاریان ( پس از تائید لیست قیمت اجناس )

* چک به مبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون تاریخ در وجه جامعه ( پس از تائید لیست قیمت اجناس )

* تعهد نامه

* لیست قیمت اجناس

در صورت تمدید مجوز حراجی بعد از 20 روز باید از دفتر بازار تأییدیه گرفته شود و برای امضا و تأیید پایان کار به دفتر جامعه بازاریان مراجعه فرمایید.

توجه:

حراج در آئین نامه به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار در پایان فصل مصرف، تغییر شغل و یا تعطیلی واحد در مدت معین و تحت شرایط و ضوابط خاص اطلاق می شود.

 

فرم تعهد نامه درخواست مجوز حراجی ( فروش فوق العاده )

اینجانب بهره بردار غرفه شماره بازار متعهد می گردم که در صورت عدم رعایت مفاد این تعهد نامه و دستور العمل های جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، جامعه به نحو مقتضی و به شرح مندرج در این تعهد نامه نسبت به وصول خسارات وارده به خریداران از چک مذکور اقدام نموده و در این مورد حق هر گونه ادعای بعدی را از خود سلب می نمایم.

تعهدات مورد پذیرش اینجانب عبارتند از:

۱) ارائه فاکتور فروش معتبر حراجی به خریداران

۲) عدم ارائه قیمتهای غیر واقعی در لیست قیمت پیوستی در خواست

۳) عدم عرضه و فروش کالاهای خارج از لیست تایید شده و کالاهای مازاد بر تعداد اعلام شده در لیست تایید شده

۴) عدم مغایرت میان کالاهای نمونه و کالاهای عرضه شده جهت فروش

۵) نصب اتیکت قیمت بر روی تمام کالاهای غرفه

۶) عدم مغایرت فیما بین اتیکت قیمت و یا قیمت فروش کالا با لیست تأئید شده

۷) عدم نصب مجوز حراجی و لیست قیمت تایید شده در محلی دور از انظار عمومی

۸) لیست قیمت تایید شده جامعه بازاریان را به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان تغییر نداده و آن را مخدوش ننمایم

۹) عدم تبلیغ کذب و اغفال مشتری به هر شکل ممکن

۱۰) عدم عرضه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی و کالاهای که دارای تاریخ انقضاء میباشند ( کمتر از 2ماه به تاریخ انقضاء مصرف )

۱۱) هماهنگی با روابط عمومی سازمان در تبلیغات حراج

ضمناً در صورت ارائه گزارش تخلف از سوی مأمورین مرکز اجرائیات سازمان و یا بازرسان جامعه به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

۱) در نوبت اول با اخطار کتبی و اخذ تعهد عدم انجام تخلف، در مدت باقی مانده از زمان حراجی و جبران خسارت خریداران

۲) در نوبت دوم ضبط چک تضمین در وجه جامعه و پرداخت ۳ برابر جریمه نقدی متعارف قیمت کالا همراه با تعطیلی غرفه به مدت ۲ روز

۳) نوبت سوم ابطال مجوز حراجی و جبران خسارت خریداران از محل وصول چک مذکور

متعهد می گردم کلیه موارد اعلام حراجی نظیر پارچه، نوشته ها، تبلیغات و نیز مجوز صادر شده، یک روز پس از خاتمه زمان حراجی به جامعه تحویل دهم در غیر اینصورت جامعه می تواند طبق مقررات ( به ازای هر روز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال ) جریمه نماید.

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services