فرم درخواست تأیید صلاحیت صنفی و عضویت در جامعه بازاریان

مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان كیش

با سلام و احترام

اینجانب...... ........................................... فرزند...... ....................... به شماره شناسنامه.................... محل ثبت.................. تاریخ تولد  /  /  13  كد ملی...... ............................... تلفن همراه......................... تلفن ثابت..................................  ایمیل..............................................

تذكر:

ارائه تلفن همراه خود شخص جهت ارسال پیامك ضروری است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن به عهده خود شخص  می باشد.

 

شركت...... ..................................... نوع شركت...... ....................... شناسه ملی............................... شماره ثبت...... ........................

آدرس محل فعالیت‌:

بازار......................... غرفه............... طبقه..................... آدرس غیر مجتمع ها.................................... ............................................

موضوع فعالیت:....................................................................

به متراژ كف...... ................ بالكن...... .............. انبار...... ................. كاربری مكان................................

نام مالك....................................... شماره تلفن مالك............................... كد ملی مالك.......................

تاریخ قرارداد از...................... تا........................

با ارائه مدارك پیوستی تقاضای صدور تأیید صلاحیت صنفی، حرفه ای و عضویت در جامعه بازاریان را در محل فوق دارم.

                                                                                                     امضاء درخواست كننده:

 

مدارك جهت صدور:

پرینت حساب بانكی شخص یا شركت/خلاصه گردش حساب تأیید شده بانك  پروانه كسب و سوابق شغلی قبلی  مدارك آموزش معتبر  كارت ملی  2 قطعه عكس  قرارداد اجاره  سند مالكیت و گواهی پایان كار معتبر  آگهی تأسیس  آگهی تغییرات  شناسنامه  معرفی نامه بازار. بیمه آتش سوزی

مدارك جهت تمدید:

شناسنامه  2 قطعه عكس  كارت ملی  قرارداد اجاره  سند مالكیت و گواهی پایان كار معتبر  آگهی تأسیس  آگهی تغییرات  معرفی نامه بازار  كپی مجوز فعالیت اقتصادی  كد سامانه اشتغال  بیمه آتش سوزی

                                                                                                    محل امضاء كاربر و تاریخ:

نیازمندی‌ها

تمامی حقوق این سایت برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش
سرویس نرم افزاری مرواتاک (مروارید اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک) - شرکت پرسیا فاوا کیش - Morvatak Software Service - Kish FAVA Persia Co. Ltd. - Information Technology & Services